English Nemcina Srbtina Francouztina
DOMOVSK STRNKA   DISTRIBUTOR   VROBKY  KVALITA   KONTAKT
 
 
 
Hlavní prodejny
 • Německo
 • Francie
 • SAE
 • Saudi Arabia
 
 • Francie
 • Srbsko
 • Bosna
 • Slovinsko
 • SAE
 • Saúdská Arábie
 • Omán
 • Dálný Východ
 • Afrika
 
 
??editelství KTK GERMANY sídlí v německém městě Cologne, regionální zastoupení máme v Ajmanu, Spojené arabské emiráty, hlavní prodejny se nacházejí po Francii a Saúdské Arábii a nabízejí tak snazší p?ístup k našim distributor??m v Evropě, na St?edním Východě, Dálném Východě a afrických oblastech. V roce 2015 zahájila naše spole?nost práci na nových projektech zamě?ených zejména na rozši?ování distributorské sítě na evropském a jihoamerickém trhu se záměrem utu??ovat a udr??ovat silné partnerské vztahy a stát se p?edním světovým hrá?em v automobilovém pr??myslu.

KTK GERMANY pat?í mezi p?ední dodavatele náhradních sou?ástek na nákladní vozidla v oblasti nezávislé druhovýroby. Náš sortiment prochází neustálým rozvojem v závislosti na tr??ní poptávce, abychom tak mohli dokonale uspokojit pot?eby svých zákazník??.

Jsme hrdí na to, ??e si naší profesionální práce i jakosti našich výrobk?? vá??í zákazníci ve více ne? zemích světa, kte?í v nás mají svého d??věryhodného partnera.