English Nemcina Srbtina Francouztina
DOMOVSK STRNKA   DISTRIBUTOR   VROBKY  KVALITA   KONTAKT
 
 

 
 
 

SouÄ?ástky motor??

Sady olejových tÄ›snÄ›ní do motor?? - Hlavy válc?? - Ojnice - SetrvaÄ?ník - Píst - VaÄ?kový h?™ídel - Olejová vana & tÄ›snÄ›ní - Olejová tÄ›snÄ›ní - Olejové Ä?erpadlo - Olejový chladiÄ? - Olejový filtr - Olejové mÄ›rky - Ä?idla tlaku oleje - SouÄ?ástky zavÄ›šení motoru - Sady filtr??, ZávÄ›sy motoru, atd.

SouÄ?ástky chladicí soustavy

MezichladiÄ?ce – Ventilátory - Napínáky ?™emen?? – Termostaty - Filtry chladicí kapaliny - Vodní Ä?erpadla - ChladiÄ?ové hadice - ChladiÄ?ová zátka - Pneumatické hadice - Expanzní nádr??e - Tlakové ventily - Hladinová Ä?idla - Napínací kladky - Ventilátorové náboje - ??emenice atd.

SouÄ?ástky palivové soustavy

Montá??e vst?™ikovacích trysek - Palivové filtry - Palivové potrubí - Hladinové Ä?idlo paliva - Palivové nádr??e - Elektromagnetické ventily - VypouštÄ›cí kohouty - Podávací Ä?erpadla - P?™epadové ventily – Ä?idla - Odvzduš??ovací ventily, atd.

Výfuková soustava

Výfukové potrubí - Ohebné potrubí - Svorka - Konzola - Tepelný štít - SbÄ›rné výfukové potrubí - ??ídicí válce - Vzduchové filtry atd.

Spojka & pedály

Spojková serva - Spojkové pedály - Spojkový válec - Spojková sada - Vypínací lo??isko - Spojková hadice - Vypínací vidlice - RuÄ?ní regulace plynu, atd.

SouÄ?ástky p?™evodových sk?™íní

??adicí rukojeti - ZavÄ›šení p?™evodovky – Servisní sady ?™adicí páky - Sady tÄ›snÄ›ní – TÄ›snÄ›ní - ??adicí válce, atd.

Hnací h?™ídele

K?™í??ové otoÄ?né Ä?epy - St?™edová lo??iska – P?™íruby - Nosná lo??iska, atd.

SouÄ?ástky náprav

Sady rejdových Ä?ep?? - Kulové klouby - Lo??iska – P?™ítlaÄ?né krou??ky – TÄ›snÄ›ní, atd.

Brzdové soustavy

Brzdové bubny - Brzdové rozvodové h?™ídele - NapínaÄ?e - Brzdové kotouÄ?e - Brzdové válce – Kompresory - Brzdové ventily - VysoušeÄ?e - Brzdové pedály - Sady brzdových destiÄ?ek - Brzdové potrubí - Brzdové hadice, atd.

Kola & náboje

Kolové šrouby - Kolová lo??iska - Kolové náboje - TÄ›snicí krou??ky náprav – Matice

SouÄ?ástky podvozk??

Sady pru??nicových svorník?? - Pneumatické odpru??ení - Gumová tÄ›snÄ›ní – Stabilizátory - ReakÄ?ní tyÄ?e – Ventily - Hladinová Ä?idla - Hydraulická Ä?erpadla - Elektromagnetické spínaÄ?e - Vyrovnávací ventily.

SouÄ?ástky ?™ízení

Sloupky ?™ízení - Servo Ä?erpadla - Olejové nádr??ky - Olejové filtry - Hadice ?™ízení - Táhla ?™ízení, atd.

Elektrické soustavy

Dynama - Startéry – P?™ední svÄ›tlomety - Zadní svÄ›tlomety – Mlhová svÄ›tla - Blinkry – SpínaÄ?e, Relé, atd.

Kabina

Ä?idla - Sady zámkových vlo??ek - Ä?erpadla ost?™ikovaÄ??? - Kabinové stabilizátory - Hydraulická Ä?erpadla - (Kabinové) vyklápÄ›cí válce - Kabinové vzduchové filtry - Vyrovnávací ventily, atd.

Karosá?™ské souÄ?ástky

Dve?™ní rukojeti - OvládaÄ?e oken - Gumová tÄ›snÄ›ní, atd.